Chuyển dữ liệu từ MUHP.NET ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang MU-SS6.NET (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay MUHP.NET chính thức nói lời chia tay!
BQT quyết định sát nhập MUHP.NET sang MU-SS6.NET. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang MU-SS6.NET tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ MUHP.NET sang MU-SS6.NET.

Thời gian chuyển Server : 0h 30/06/2019 - 24h 05/07/2019
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

MU-SS6.NET : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : MU-SS6.NET

Lưu ý :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở MU-SS6.NET trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở MU-SS6.NET không nhất thiết trùng với MUHP.NET . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại MUHP.NET sẽ được thay thế sang MU-SS6.NET .